Nếu bạn tìm công việc hoặc muốn quay lại làm việc tại Nhật Bản, hãy đăng kí ngay nào!

 Trang web để tải lên CV dưới đây dùng tiếng nhật, xin hãy coi đó như bài kiểm tra tiếng Nhật nhé.

 Về hình thức đăng ký, hãy lấy ID tư vấn viên của Việt-JP và nhập vào để hoàn tất đăng ký.

 Bạn sẽ nhận được lời mời tham gia phỏng vấn qua Zoom.

 Ngoài ra, hãy hỏi tư vấn viên đã gửi ID để biết chi tiết thủ tục sau khi tuyển dụng.

京都から ~ 全国&ベトナム“ご紹介Net

Đăng ký ứng tuyển

ベトナムBusiness をFree Net

Đăng CV lên Website

Tuyển chọn và phỏng vấn

Công ty tiếp nhận